מחלוקת בקרב הציבור הערבי בירושלים: מה הסיכוי שתרוץ רשימה למועצת העיר?

בעוד שעמדת הרוב בקרב הציבור הפלסטיני היא שאין סיבה לשתף פעולה עם השלטון המקומי, הולכים ועולים קולות המביעים תמיכה בהרצת רשימה למועצת העיר ירושלים כדי להשפיע מבפנים
צילום: AlQastalps

הפושים החמים של “ירושלים online” >> לחצו להורדת האפליקציה

ככל שקרב המועד לבחירות המוניציפליות, בסוף אוקטובר 2023, ובהן גם הבחירות לעיריית ירושלים, השאלה האם להשתתף בהן, בין בתור נבחרים ובין בתור בוחרים, צפה ועולה יותר ויותר בשיח הפלסטיני.

העמדה הגלויה עליה מצהירים מרבית האישים והפרשנים הדנים בסוגיה היא שאין להשתתף בבחירות.
הטעמים העיקריים לכך הם: ראשית, עצם ההשתתפות בבחירות משמעה הכרה בריבונות של ישראל על ירושלים, לרבות מזרח העיר והאגן הקדוש.

שנית, בתפיסתם, עיריית ירושלים היא אחת מזרועות המדינה הכובשת, שמיישמת ואוכפת נהלים ופרויקטים גזעניים, שתכליתם היא לדחוק את רגלי הפלסטינים מהעיר, לגרש אותם מאדמתם ובתיהם ולהביא ל”ייהודה” של ירושלים.

בעמדה זו מחזיקים גם אנשי הממסד הדתי האסלאמי בעיר, ואלה הוציאו בחודשים האחרונים מספר פסקי הלכה (פתווה) האוסרים על השתתפות בבחירות.

לעומתם, יש מעטים המביעים בהיחבא עמדה הפוכה. לשיטתם, רק על ידי השתתפות בבחירות ניתן להשפיע על מדיניות העירייה בנושאים החשובים לתושבים הפלסטינים בתחום האזרחי, כמו מתן שירותים בשכונות של מזרח העיר ובעיקר שני הנושאים המעיקים ביותר על הפלסטינים בעיר – תחום החינוך ותחום הריסת המבנים שנבנו ללא היתר.

העצורים המנהליים הביטחוניים מחריפים את צעדי המחאה שלהם – החלו בשביתת רעב

המתנגדים משיבים על כך כי המדיניות בנושאים אלה נקבעת ע”י השלטון המרכזי, ואילו העירייה אינה אלא זרוע אכיפה בלבד. לפיכך, ההשתתפות בבחירות, אין בכוחה להשפיע על המהלכים.

יהיה מעניין לעקוב אחר התפתחות השיח בשבועות ובימים הבאים.

שיתוף
שיתוף

ירושלים-online הוא אתר דעות וידיעות המסקר את החיים בירושלים בעין כנה וישרה.
מול עולם של תקשורת מוטה, לעתים בעלת אינטרסים פוליטיים ומסחריים, שבו צפה וחוזרת עיתונות שטחית בסיקור החיים בעיר,
מביא ירושלים-online את המציאות כפי שהיא, לעתים בצד הימני של המפה, לעתים בשמאלי, לעתים מזווית חילונית, ולעתים דתית,
הכל דרך נבחרת של כותבים וכותבות ללא פחד וללא כל כוונה לחשבן לאינטרסים כאלו ואחרים.
האינטרס היחיד – שיקוף האמת והמציאות בנושאים של דת ומדינה, ביטחון אישי וצבא, יחסי חילונים-חרדים, יוקר המחייה,
שיקוף המציאות והאמת של ירושלים