“פוגע במראית העין”: בית המשפט העליון פסל מומחה בעקבות כתיבתו באתר מקצועי

טרם כתיבת תוכן לאתר אינטרנט, חשבו האם בעתיד תרצו להתמנות למומחים מטעם בית המשפט. העליון פסל השבוע מינוי של מומחה בעקבות אתר האינטרנט המקצועי שלו: “פוגם במראית העין האובייקטיבית הנדרשת ויוצר חשש ממשי למשוא פנים”
צילום: shutterstock

הפושים החמים של “ירושלים online” >> לחצו להורדת האפליקציה

מומחה מטעם בית המשפט מתמנה בהליכים אזרחיים רבים ומגוונים ומטרתו להכריע או לתת חוות דעת אובייקטיבית כאשר קיים פער בין חוות הדעת השונות אשר הגישו הצדדים להליך.

בתי המשפט רואים את המומחים מטעמם כ”ידם הארוכה” ועל המומחים מטעמם מוטלות חובות מוגברות להתנהל באופן שאין בו פגישה במראית פני הצדק. בעקבות החובות המוטלות על המומחים מטעם בית המשפט, הם נהנים ממעמד מיוחד כך שלא ניתן לפסול את מינויים בקלות רבה: “לצורך פסילת מומחה מטעם בית משפט מחמת משוא פנים או ניגוד עניינים, נדרש המבקש להצביע על אינדיקציות ברורות לקיומו של משוא פנים או ניגוד עניינים”.

שאלת פסילת המומחה או חוות דעתו שנויה במחלוקת. יש הסוברים כי עצם הבעת עמדה או דעה של המומחה בסוגיה רלוונטית לתביעה אינה יכולה לפסול את מינויו – אפילו כשמדובר באידיאולוגיה.

לדוגמא, במסגרת תביעה נזיקית נגד חברת ביטוח נקבע כי מומחה אשר עורך חוות דעת בעיקר מטעם חברות ביטוח, אינו מנוע ממתן חוות דעת מטעם בית המשפט. מנגד, לא פעם נשמעו בפסיקה קולות לפיהם רצוי שבתי המשפט ימנו מומחים מטעמם שאינם מספקים חוות דעת פרטיות לבלי דין כעניין שבשגרה.

לשיטתו של שופט בית המשפט העליון, יחיאל כשר, השאלה איננה פשוטה. לטעמו לא ניתן לקבוע כללים ברורים אשר יהיו נכונים לכל מקרה וכי מדובר בשאלה שתצטרך הכרעה “בכל מקרה לפי נסיבותיו”.  עמדתו של השופט כשר היא כי יש לנהוג “בזהירות יתרה” בפסילת התאמתו של מומחה מטעם בית.

אולם למרות גישתו הזהירה, קיבל השבוע השופט כשר את בקשת רשות הערעור של חברת החשמל והורה על פסילתו של מומחה שמונה מטעם בית המשפט המחוזי בחיפה על בסיס פרסום באתר האינטרנט האישי של המומחה.

תושבת צפון הארץ הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעת נזיקין נגד חברת החשמל בטענה כי נמדדה בביתה “קרינה מסוכנת המהווה גורם אפשרי למחלת הסרטן“, וכי לאור העובדה שמקור הקרינה הוא קו מתח עליון סמוך לביתה ואשר הותקן על ידי חברת החשמל היא דורשת פיצוי.

בהיעדר הסכמות באשר לזהות מומחה, מינה ביהמ”ש מומחה מטעמו על אף התנגדות חברת החשמל בטענה כי אינו מומחה רפואי וכי הוא נעדר השכלה וניסיון מספקים בהקשר הרלוונטי. זאת ועוד’ טענה חברת החשמל כי באתר האינטרנט של המומחה מופיעים פרסומים אשר מעמידים בספק את האובייקטיביות שלו. בית המשפט המחוזי דחה את בקשות חברת החשמל בשתי החלטות פתקית שונות.

על החלטות אלו הגישה חברת החשמל בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון’ שם כאמור, קבע השופט כשר, בצעד חריג לפסול את מינויו של המומחה:

“הבעייתיות בפרסום היא כפולה, היא נובעת הן מכך שהמומחה מציע את שירותיו למתן חוות דעת בתביעות דווקא נגד חברת החשמל, תוך שהוא אף נוקב בשמה”, כתב השופט כשר בפסק הדין והוסיף: “סבורני כי הפרסום פוגם במראית העין האובייקטיבית הנדרשת ממומחה מטעם בית המשפט.

“הקושי במקרה דנן נעוץ בכל שהפרסום האמור כולל התייחסות מפורשת ולעומתית להליכים המתנהלים נגד חברת החשמל: לדעתי, לא יכול להיות ספק כי מי שמציג עצמו כמי שמתאים במיוחד לתמוך בהגשת תביעות נזיקיות נגד חברה ספציפית ומבקש להשיא לעצמו רווח כלכלי מהתאמה מיוחדת זו, אינו יכול לשמש כמומחה מטעם בית המשפט”.

***

בתמונה: שני מזרחי

**הכותבת, שני מזרחי, היא בעלים של משרד אסטרטגיה ויחסי ציבור, עו”ד בהשכלה

*******
קראו גם:

– בית המשפט העליון מבהיר פעם נוספת: בהיעדר חקיקה ברורה יכנסו השופטים בנעלי המחוקק

– זה יגרום לכם לשקול מילים: קבוצות הוואטסאפ שחשופות לתביעות לשון הרע

– תקדימים משפטיים: האם הפרופיל הפיקטיבי שפתחתם ברשת החברתית חושף אתכם?

שיתוף
שיתוף

ירושלים-online הוא אתר דעות וידיעות המסקר את החיים בירושלים בעין כנה וישרה.
מול עולם של תקשורת מוטה, לעתים בעלת אינטרסים פוליטיים ומסחריים, שבו צפה וחוזרת עיתונות שטחית בסיקור החיים בעיר,
מביא ירושלים-online את המציאות כפי שהיא, לעתים בצד הימני של המפה, לעתים בשמאלי, לעתים מזווית חילונית, ולעתים דתית,
הכל דרך נבחרת של כותבים וכותבות ללא פחד וללא כל כוונה לחשבן לאינטרסים כאלו ואחרים.
האינטרס היחיד – שיקוף האמת והמציאות בנושאים של דת ומדינה, ביטחון אישי וצבא, יחסי חילונים-חרדים, יוקר המחייה,
שיקוף המציאות והאמת של ירושלים