אלו מנגנוני ההגנה הפיננסיים בתקופת מלחמה: כך תשתמש בהם הבורסה בישראל

הגנה פיננסית ברקע מלחמת חרבות ברזל: בתקופה של אירועי קיצון, בהם ייתכנו תנודות שערים חדות, הבורסה עושה שימוש במנגנוני הגנה שונים. הכירו את מנתקי הזרם וממתני התנודות
צילום: יח"צ

הפושים החמים של “ירושלים online” >> לחצו להורדת האפליקציה

מנתקי זרם:
במקרה של תנודה חדה במדד ת”א 35 – נדחה מועד מסחר הפתיחה או מתקיימת הפסקת מסחר, באמצעות המנגנונים “פתיחה אנגלית” ו”מנתקי-זרם” כמפורט להלן:

לקראת המעבר לשלב מסחר הפתיחה, במועד אקראי – 9:59 עד 10:00.

“פתיחה אנגלית”:
בתנודה של 2.5% או יותר במדד ת”א 35 התיאורטי האחרון ביחס למדד הבסיס, או בתנודה של 7% ומעלה במניה הנכללת במדד ת”א 35, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות, כולל ניירות ערך הניתנים להמרה למניות וביניהם אג”ח להמרה וכתבי אופציה, ולרבות מוצרי מדדים שנכס הבסיס שלהם הוא מניות או מדד מניות (לפרק זמן אקראי של שלוש עד ארבע דקות)
“הארכה ראשונה”.

במידה שלאחר ההארכה הראשונה עדיין קיימת תנודה של 2.5% או יותר במדד ת”א 35 התיאורטי האחרון, או שעדיין קיימת תנודה של 7% ומעלה במניה הנכללת במדד ת”א 35, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות פעם נוספת לפרק זמן אקראי נוסף של שלוש עד ארבע דקות. לא מתפרסמת הודעה על הארכות אלו.

צילום: vecteezy

מנתק זרם ראשון:
לאחר ההארכה השנייה נבדק שוב מדד ת”א 35 – התיאורטי האחרון.
אם התנודה בו היא 5%, אך לא יותר מ-12%, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות ומופסק המסחר בנגזרים על מניות ועל מדדי מניות לפרק זמן אקראי שבין 29 ל-30 דקות.
אם התנודה היא 12% או יותר, נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות ומופסק המסחר בנגזרים על מניות ועל מדדי מניות לפרק זמן אקראי שבין 29 ל-30 דקות, אולם מנכ”ל הבורסה רשאי לדחות את מסחר הפתיחה מעבר ל-30 דקות או עד סוף יום המסחר.

מנתק זרם שני:
לקראת תום דחיית מסחר הפתיחה בשל מנתק הזרם הראשון, נבדק שוב מדד ת”א 35 התיאורטי האחרון. אם התנודה בו נמוכה מ-12%, מסחר הפתיחה מתקיים.
אם התנודה במדד היא 12% או יותר, רשאי מנכ”ל הבורסה, לאחר שהתייעץ עם יו”ר הבורסה, לדחות את מסחר הפתיחה לפרק זמן אקראי שבין 29 ל-30 דקות או עד תום אותו יום מסחר.
אם נדחה מסחר הפתיחה פעמיים באותו יום בשל הפעלת מנתק זרם, והתנודה במדד ת”א 35 התיאורטי האחרון בפעם השלישית שנבדק, היא 12% או יותר – לא מתקיים מסחר באותו יום בשוק המניות ולא מחודש המסחר בנגזרים על מניות ועל מדדי מניות באותו יום.

מנכ”ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו”ר הדירקטוריון, בכל זאת לחדש את המסחר באותו יום אם לדעתו יש הצדקה לכך. במקרה זה רשאי המנכ”ל לשנות את לוח הזמנים למסחר באותו יום.

בשלב המסחר הרציף:
מנתק זרם ראשון בתנודה של 8% במדד ת”א 35 ביחס למדד הבסיס. מתקיימת הפסקת מסחר קצובה של 29-30 דקות בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות.
במידה שלאחר הפסקת המסחר הקצובה התנודה מגיעה שוב ל-8% באותו כיוון, אך נמוכה מ-12% – מנתק הזרם הראשון לא מופעל פעם נוספת באותו יום (מנתק זרם ראשון לא מופעל בשלב המסחר הרציף ביום שבו הופעל מנתק זרם בשלב טרום הפתיחה).

מנתק זרם שני: בתנודה של 12% במדד ת”א 35 ביחס למדד הבסיס, מופסק המסחר בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות, עד תום יום המסחר.

מנכ”ל הבורסה רשאי, לאחר שהתייעץ עם יו”ר הדירקטוריון, בכל זאת לחדש את המסחר באותו יום אם לדעתו יש הצדקה לכך. במקרה זה רשאי המנכ”ל לשנות את לוח הזמנים למסחר באותו יום.

שיתוף
שיתוף

ירושלים-online הוא אתר דעות וידיעות המסקר את החיים בירושלים בעין כנה וישרה.
מול עולם של תקשורת מוטה, לעתים בעלת אינטרסים פוליטיים ומסחריים, שבו צפה וחוזרת עיתונות שטחית בסיקור החיים בעיר,
מביא ירושלים-online את המציאות כפי שהיא, לעתים בצד הימני של המפה, לעתים בשמאלי, לעתים מזווית חילונית, ולעתים דתית,
הכל דרך נבחרת של כותבים וכותבות ללא פחד וללא כל כוונה לחשבן לאינטרסים כאלו ואחרים.
האינטרס היחיד – שיקוף האמת והמציאות בנושאים של דת ומדינה, ביטחון אישי וצבא, יחסי חילונים-חרדים, יוקר המחייה,
שיקוף המציאות והאמת של ירושלים