הקלות בהוצאה לפועל עד סוף פברואר? ההחלטה של משרד המשפטים

שר המשפטים יריב לוין חתם על הארכה עד סוף חודש פברואר של תקנות ההוצאה לפועל, שיאפשרו מתן הקלות בנקיטת הליכים לכל החייבים. ומה עם גביית הקנסות?
צילום: רשות האכיפה והגבייה

הפושים החמים של “ירושלים online” >> לחצו להורדת האפליקציה

בשורה לכלל החייבים בהוצאה לפועל. שר המשפטים יריב לוין חתם על הארכה של תקנות ההוצאה לפועל בחודש נוסף, זאת עד לסוף חודש פברואר 2024.
כפועל יוצא, יינתנו הקלות במערכת ההוצאה לפועל לכלל החייבים והקלות נרחבות עוד יותר לאוכלוסיות שנפגעו במהלך מלחמת ‘חרבות ברזל’. יש לציין כי באופן דומה ינהגו גם ברשות האכיפה והגבייה ובמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות.

במסגרת הארכת התקנות ובמהלך תקופת הוראת השעה, כאשר רשם קובע מועד לדיון או מועד להגשת מסמך, יהיה עליו לשקול את הנסיבות ואת המצב המיוחד בעורף ולהתחשב בהם. כמו כן, לא ניתן יהיה לנקוט בהליכים הבאים: עיקול ותפיסת מיטלטלין ורכבים למעט מכירת מיטלטלין ורכבים שכבר נתפסו, צווי הבאה ועוד. לרשם ההוצאה לפועל הסמכות להורות כי הליכים אלה יינקטו גם בתקופת הוראת השעה, אך זאת מטעמים מיוחדים.

Freepik

כמו כן, יינתנו הקלות לחייבים המשתייכים לאוכלוסיות שנפגעו כתוצאה מהמלחמה ושהוגדרו כ’זכאי הגנה’, בכלל זה חיילים, שוטרים, סוהרים, כבאים, הרוגים (מפעולת איבה או מלחמה), חטופים או נעדרים ומאושפזים לתקופה של 7 ימים לפחות (כתוצאה מפעולת איבה או מלחמה).

אוכלוסייה נוספת שתזכה להגנה הם קרובי משפחה של אנשים שהושפעו ישירות ממצב המלחמה, והוגדרו כ’קרוב של זכאי להגנה’, בכלל זה בן זוג של חייל, בן זוג, הורה או ילד, של חטוף, נעדר, פצוע, או אדם שנהרג בפעולות האיבה או פעולות מלחמה.

עוד הובהר כי כנגד כל ‘זכאי להגנה’ או ‘קרוב של זכאי להגנה’, לא ניתן יהיה לנקוט הליכים שנמנעו בתקופת מצב החירום, ובהם פתיחת תיק חדש בהוצאה לפועל (למעט לביצוע פסק דין למזונות או למעט בקשה לנקיטת הליך טרם המצאת אזהרה), אלא אם כן צורפו לבקשה ראיות או תצהיר המצדיקים את הגשת הבקשה במצב החירום הנוכחי.

חייב שבעצמו הושפע מהמלחמה ומוגדר כ’זכאי הגנה’, יזכה להגנה באופן שההליכים שבהם לא ניתן לנקוט ייחסמו אוטומטית במערכת וללא כל צורך בהגשת בקשה או הודעה מצידו. אשר ל’קרוב של זכאי להגנה’, על מנת שלא ייפתחו נגדו תיקים ולא יינקטו נגדו הליכים, יהיה עליו להודיע בטופס באתר הרשות, כי הוא עונה להגדרה ‘קרוב של זכאי להגנה’.

שיתוף
שיתוף

ירושלים-online הוא אתר דעות וידיעות המסקר את החיים בירושלים בעין כנה וישרה.
מול עולם של תקשורת מוטה, לעתים בעלת אינטרסים פוליטיים ומסחריים, שבו צפה וחוזרת עיתונות שטחית בסיקור החיים בעיר,
מביא ירושלים-online את המציאות כפי שהיא, לעתים בצד הימני של המפה, לעתים בשמאלי, לעתים מזווית חילונית, ולעתים דתית,
הכל דרך נבחרת של כותבים וכותבות ללא פחד וללא כל כוונה לחשבן לאינטרסים כאלו ואחרים.
האינטרס היחיד – שיקוף האמת והמציאות בנושאים של דת ומדינה, ביטחון אישי וצבא, יחסי חילונים-חרדים, יוקר המחייה,
שיקוף המציאות והאמת של ירושלים